Disclaimer Dani's Feel Good Shop

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat je als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. Dani’s Feel Good Shop stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Dani’s Feel Good Shop biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

 

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Toepassing van de informatie op de website van Dani’s Feel Good Shop is voor eigen risico. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd je huisarts of specialist. 

Dani’s Feel Good Shop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Dani’s Feel Good Shop wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Dani’s Feel Good Shop aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Dani’s Feel Good Shop alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Dani’s Feel Good Shop geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Dani’s Feel Good Shop worden gewijzigd.

 

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Dani’s Feel Good Shop dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Dani’s Feel Good Shop onderhouden en Dani’s Feel Good Shop heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Dani’s Feel Good Shop geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Dani’s Feel Good Shop dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dani’s Feel Good Shop.

 

VIRUSSEN

Dani’s Feel Good Shop garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.